آیا می دانید ادیومتری یا شنوایی سنجی چیست!؟

دستگاه شنوایی ما در خطر کاهش میزان شنوایی و آسیب خواهد بود. مشاغل پر سر و صدا و دارای آلودگی های صوتی زیاد و یا آسیب فیزیکی به گوش از جمله عواملی است که می تواند باعث کاهش شنوایی شود. محاسبه میزان آسیب دیدگی شنوایی با استفاده از دستگاه ادیومتری یا شنوایی سنجی به ما کمک می کند که بتوانیم درمان و یا تقویت کننده ی صدا (سمعک) مناسب تدارک ببینیم.
دستگاه ادیومتری با استفاده از سیگنال های صوتی با فرکانس های خالص آستانه شنوایی فرد را بررسی می نماید. آستانه  شنوایی به کم ترین مقدار انرژی صوتی که فرد بشنود می گویند. کارگران کارگاه های پر سرو صدا نیاز دارند حداقل هر 6ماه یک بار توسط دستگاه ادیومتری یا شنوایی سنجی بررسی شنوایی داشته باشند.

ادیومتری چیست | دستگاه شنوایی سنجی


آزمایش های ادیومتری

آزمایش های ادیومتری یا شنوایی سنجی شامل دو دسته است:
1-  آزمایش انتقال راه هوایی
2-  آزمایش انتقال راه استخوانی

 

آزمایش انتقال راه هوایی چیست؟

در آزمایش انتقال راه هوایی تن های خالص صدا از طریق هدفون روی گوش قرار خواهدد گرفت و آستانه شنوایی بیمار در هر فرکانس بطور جداگانه به دست می آید. این آستانه ها میزان حساسیت گوش داخلی، عصب شنوایی و کانال و گوش خارجی و میانی را نشان میدهد. معمولاً در کودکان به جای هدفون از بلندگو استفاده می‌شود .

 

آزمایش انتقال راه استخوانی چیست؟

آزمایش انتقال راه استخوانی تن های خالص از طریق نقش کننده ی استخوانی روی زائدی ماستوئید استخوان گیج گاه توسط یک هدبند قرارداده میشود و در آن فرکانس های 250- 500- 1000- 2000- 4000 هرتز ارزیابی میشود که حساسیت گوش داخلی و عصب شنوایی را به ما نشان خواهد داد.


کاربرد های شنوایی سنجی

1-  ارزیابی میزان شنوایی برای افرادی که احساس میکنند کاهش شنوایی داشتند.
2-  مشخص نمودن نوع و میزان کاهش شنوایی
3-  غربال نوزادان و کودکانی که امکان دارد به دلیل کاهش شنوایی افت شدید یادگیری داشته باشند.
4-  غربال کم شنوایی در افراد دارای مشاغل پر صدا برای محافظت بیشتر یا مشخص کردن عوارش دارو های خاص مثل جنتامایسین.

 

اقدامات قبل از شنوایی سنجی

برای آن که نتیجه ی حاصله دقیق باشد شما باید اقدامات قبل از شنوایی سنجی را بدانید، به این منظور باید حتما توجه داشته باشید که گوش شما موم نداشته باشد و همچنین درگیر با سرماخوردگی یا عفونت های گوش نباشید. در این صورت امکان تداخل در نتایج وجود دارد.

 

روش شنوایی سنجی

ابتدا دستگاه ادیومتر روشن می شود.

گوشی بر روی گوش بیمار قرار داده می شود.

دکمه خروجی بر وضعیتی تنظیم می شود که فرد بهتر صدا را می شنود.

فرکانس های مختلف بر روی فرد تست می شود و واکنش از وی دریافت می گردد.

صدا را تا حد 10 دسی بل کاهش می دهند تا جایی که فرد صدایی نشنود.

پس از این مرحله 5 دسی بل صدا افزایش می یابد.

آستانه شنوایی در این مرحله مشخص می شود.

نتیجه شنوایی سنجی (اودیومتری) با علامت قرمز جهت گوش راست ثبت می شود و میزان آن ضرب در مقدار آبی برای گوش چپ ثبت می شود.

آستانه ها را برای ترسیم منحنی ادیومتری به هم متصل می شود.

همین روش برای گوش دیگر نیز انجام می شود.

ادیومتری چیست | دستگاه شنوایی سنجی

 

عوارض شنوایی سنجی

اگر توسط متخصص کلیه مراحل ادیومتری انجام شود می توان گفت چیزی به نام عوارض شنوایی سنجی وجود ندارد.

 

 

دکتر مجید نصیری | دکتر جراحی زیبایی بینی

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :